YAANİ ARAMA MOTORU UYGULAMASI SON KULLANICI SÖZLEŞMESİ

YAANİ ARAMA MOTORU UYGULAMASI (“Uygulama”) Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri A.Ş. (“TTECH”) tarafından sunulmaktadır. İşbu YAANİ ARAMA MOTORU UYGULAMASI SON KULLANICI SÖZLEŞMESİ’nin (“Sözleşme”) sonunda yer alan "KABUL EDİYORUM” seçeneğini işaretlemeden önce bu Sözleşme’nin hüküm ve koşullarını dikkatle okuduğumu, bu Sözleşme ile bağlı olmayı arzu etmiyor ve tüm hüküm ve şartlarını kabul etmiyorsam, Uygulama’ya giriş sürecini iptal edebileceğimi son kullanıcı olarak (“Son Kullanıcı”) kabul, beyan ve taahhüt ederim.

1. KONU:

İşbu Sözleşme, tarafımla TTECH arasında olup, internet ortamında gezinmemi, mobil internet üzerinden herhangi bir konu, içerik vs.’ye ulaşmak amacıyla arama yapmamı sağlayan ve ücretsiz olarak ulaşılabilen Uygulama’ya üyelik ve kullanım koşullarına ilişkindir. Uygulama’yı indirdikten sonra işbu Sözleşme’yi onaylamam durumunda işbu Sözleşme hükümlerine bağlı kalacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

2. SON KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Son Kullanıcı olarak, işbu Sözleşme’yi onaylamam durumunda Cihaz’ıma indirdiğim Uygulama kapsamında aşağıda yer alan tüm şart ve koşulları kabul, beyan ve taahhüt ederim;

2.1 Uygulama’ya Android 4.1 ya da IOS 9 işletim sistemi veya daha üst versiyonuna sahip tüm akıllı telefonlar (“Cihaz”) üzerinden erişebileceğimi, sistem yazılımının otomatik olarak güncellenebileceğini, Uygulama’nın çalışabilmesi için TTECH tarafından ek gereklilikler öngörülebileceğini bildiğimi,

2.2 İşbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğumu,

2.3 Uygulama’ya giriş yaparken beyan ettiğim ve/veya işbu Uygulama’nın güncellenmiş versiyonlarında beyan edeceğim tüm bilgilerimin kendime ait, doğru ve güncel olduğunu, TTECH’in dilerse ek bilgi ve belge talep edebileceğini, aksi halde doğacak hukuki ve cezai yaptırımlardan sorumlu olacağımı,

2.4 (i) Cihaz’ımın işletim sistemi bilgisinin, (ii) Uygulama açıkken Cihaz’ın ayarlarına bağlı olarak bulunduğum konum bilgisinin ve (iii) varsa Turkcell MSISDN bilgisinin Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Turkcell”) tarafından Uygulama Altyapısı’na otomatik olarak iletileceğini bildiğimi,

2.5 Uygulama kapsamında tarafıma bilgilendirme mesajları gönderilebileceğini ve dilersem Cihaz’daki “Ayarlar” menüsü üzerinden bu bildirimlerin engellenmesini sağlayabileceğimi,

2.6 Uygulama’nın kullanımına veya koşullarına ilişkin olarak sunulan her türlü kural, duyuru ve beyanın işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olduğunu, TTECH’in dilediği zamanda işbu Sözleşme’de değişiklik yapabileceğini, koşulları iptal edebileceğini ve/veya yeni koşullar ekleyebileceğini, yapılan herhangi bir değişiklikten sonra Uygulama’yı kullanmaya devam etmem durumunda bunun söz konusu değişiklikleri kabul ettiğim anlamına geleceğini,

2.7 TTECH’in Uygulama kapsamındaki arama sonuçlarının sıralamasını kendi takdirinde değerlendirerek oluşturma ve değiştirme hakkına sahip olduğunu bildiğimi,

2.8 İşbu Sözleşme’de yer alan hükümlerin herhangi birine aykırı davranmam halinde TTECH’in söz konusu aykırılık sebebiyle üyeliğimi derhal süreli veya süresiz olarak iptal edebileceğini veya askıya alabileceğini,

2.9 TTECH’in, Uygulama üzerindeki kullanımlarımı sebep göstermeksizin ve uyarmaksızın derhal kısıtlayabileceğini, erteleyebileceğini ya da üyeliğimi sonlandırabileceğini,

2.10 İşbu Sözleşme’nin, Uygulama’ya üyelik girişimin üçüncü kişilere ait web siteleri üzerinden gerçekleştirilmesi halinde de tümüyle geçerli olacağını, bahsi geçen web sitelerinin kullanım koşullarından TTECH’in sorumlu olmadığını, Uygulama aracılığı ile üçüncü kişilere ait web siteleri/sosyal medya kanalları üzerinden yaptığımız paylaşımlara ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, bu paylaşımlar sebebiyle TTECH tarafından ödenmek zorunda kalınacak tazminat ve/veya idari/adli para cezalarını TTECH’in ilk talebi üzerine derhal ödemekle yükümlü olacağımı,

2.11 TTECH, ortakları ve/veya bağlı kuruluşlarının, Uygulama’yı kullanmam sebebiyle uğrayabileceğim kar, gelir, veri kaybından veya diğer mali kayıplardan veya sonuçta meydana gelen özel ve/veya dolaylı hasarlardan, idari/adli para cezalarından ve/veya maddi/manevi zararlardan mevzuatta aksi belirtilmediği sürece yükümlü olmayacağını bildiğimi,

3. DİĞER HÜKÜMLER

3.1 Fikri Mülkiyet Hakları

3.1.1 Uygulama ve kaynak kodları dahil olmak üzere, Uygulama’ya ilişkin ve Uygulama içinde yer alan tüm materyallerin Fikri ve Sınai Hakları dahil her türlü haklarının ilgili yasal mevzuat gereğince korunmakta olduğunu,

3.1.2 Sözleşme kapsamında tarafımıza Uygulama’nın kullanılması için münhasır olmayan, kişisel, ücretsiz, özel olmayan, alt lisanslanamaz ve aktarılamaz bir basit lisans sunulduğunu bildiğimi, Hizmetin ve Uygulama’nın hiçbir öğesini kopyalayamayacağımı, değiştiremeyeceğimi, dağıtımını yapamayacağımı veya yeniden satamayacağımı, ters mühendislik gerçekleştiremeyeceğimi veya Uygulama’nın başlangıç kodunu bulmayı denemeyeceğimi,

3.1.3 İşbu Sözleşme ile taahhüt etmiş olduğum her türlü fikri ve sınai hakka ilişkin ihlallerden sorumlu ve tek muhatap olduğumu, TTECH’in bu sebeple karşılaşacağı her türlü zarar ve ziyanı, hak sahiplerine veya üçüncü kişilere ödenmek zorunda kalınacak bedel ve sarf edilecek masraflar ile birlikte tazmin etmekle yükümlü olduğumu, TTECH’in uğradığı ve/veya karşılamak zorunda kalacağı her türlü zarar ve ziyanın tarafıma rücu edileceğini,

3.2 Hizmetin Sunulması

3.2.1 TTECH’in Sözleşme’de sayılan şartlara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar vermesi halinde veya herhangi bir yasal, idari merciinin talebi halinde veya diğer herhangi bir sebeple Uygulama’da yer alan her türlü içeriği değiştirme, yayımlamayı reddetme, yayımdan kaldırma hakkı olduğunu,

3.2.2 TTECH’in herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve sebep göstermeksizin Uygulama’yı sonlandırma hakkı olduğunu,

3.3 Uygulama'nın Kullanılması

3.3.1 Uygulama’nın kullanımına imkan veren tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumlu olduğumu, kendime ait Cihaz ve hesaplardan gerçekleştirilen her işlemin bizzat tarafımca gerçekleştirilmiş addedileceğini ve bu bilgilerin doğrudan veya dolaylı surette kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle oluşacak tüm zararlardan münhasıran sorumlu olduğumu,

3.3.2 Kamu düzenine, ahlaka, üçüncü kişilerin kişilik vesair haklarına aykırılık teşkil eden, ticari anlamda haksız rekabet veya başkalarının ticari itibardan faydalanma vesair şeklinde hukuka aykırı her türlü davranıştan kaçınacağımı, bu kapsamda hak sahipleri ve/veya üçüncü kişilere TTECH tarafından ödenmek zorunda kalınacak tazminat ve/veya idari/adli para cezalarını TTECH’in ilk talebi üzerine derhal ödemekle yükümlü olacağımı,

3.3.3 Uygulama’ya bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiçbir tür içerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme iletmeyeceğimi ve Uygulama’nın devamlılığını ve verilmesini engelleyecek aktivitelerde bulunmayacağımı,

3.4 Sorumluluğun Sınırlandırılması

3.4.1 Uygulama’ya girilmesi, Uygulama’nın ya da Uygulama'daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması, hizmetlerden yararlanılması, Uygulama vasıtasıyla içerik paylaşılması yahut Uygulama’da paylaşılan içerikler sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan TTECH’in sorumlu olmadığını; TTECH’in Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini; Uygulama’ya ya da listelenen, link verilen sitelere girilmesi, Uygulama’nın kullanılması ile Uygulama’yı ziyaret etmem sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, avukatlık ücreti dahil mahkeme masrafları ve diğer masraflar da dahil olmak üzere TTECH’in her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığını,

3.4.2 UYGULAMA’YI KULLANMAM, HİZMETLERDEN YARARLANMAM, PAYLAŞILAN İÇERİKLERDEN FAYDALANMAM İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ RİSKİN MÜNHASIRAN TARAFIMA AİT OLACAĞINI, UYGULAMA’NIN KULLANIMINA İLİŞKİN OLARAK TTECH’TEN HANGİ NAM ALTINDA OLURSA OLSUN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TALEPTE BULUNMAYACAĞIMI, TTECH’İN İÇERİKLERE İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ YA DA TAAHHÜT VERMEDİĞİNİ, TTECH’İN, UYGULANACAK HUKUKUN IZIN VERDIĞI ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFIYE VE İTİBAR KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN UYGULAMA’NIN KULLANIMI, İÇERİK PAYLAŞIMI YAHUT SATIN ALMA FAALİYETLERİ NETİCESİNDE YAHUT KULLANICI FİİLLERİ NEDENİYLE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZI, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAĞINI, UYGULAMA ÜZERİNDEN İÇERİKLERİN “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTA OLUP BU KAPSAMDA TTECH’İN BUNLARIN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI VE GÜVENİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUK YA DA TAAHHÜDÜ BULUNMADIĞINI,

3.4.3 Uygulama üzerinden TTECH’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verildiğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında TTECH’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını,

3.4.4 Uygulama üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda TTECH’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Uygulama’nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğimi bildiğimi

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Uygulama’yı kullanmamla birlikte TTECH tarafından Uygulama aracılığıyla ya da Uygulama ile bağlantılı olarak sağlanan ya da toplanan ve Turkcell tarafından Turkcell Gizlilik Politikası çerçevesinde sağlanan ya da toplanan isim, soyad, telefon numarası ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm verilerimin (“Kişisel Bilgi”), ürün ve hizmetlerin sunulması, teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, finansal raporlamalar, yasal takip ve benzeri amaçlar ile Turkcell ve TTECH tarafından işleneceğini; bu verilerimin Uygulama’yı kullandığım süre boyunca karşılıklı olarak iki şirket arasında paylaşılacağını ve ayrıca mevzuata uygun olarak Turkcell Gizlilik Politikası’nda belirtilen diğer kişilerle paylaşılabileceğini; Turkcell’in Turkcell Veri Koruma Politikası’nın http://www.turkcell.com.tr/tr/gizlilik-ve-guvenlik adresinde yer aldığını; kişisel verilerime ilişkin haklarıma ve bunların işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere bu adresten ulaşabileceğimi ve Uygulama’yı kullanırken paylaştığım Kişisel Bilgilerimin anonimleştirilerek üçüncü kişilere ait hedeflenmiş reklam vb. içerikli görsellerin tarafıma Uygulama içerisinde gösterileceğini bildiğimi,

6698s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu olan TTECH’e karşı kişisel verilerim yönünden; i. Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  ii. İşlenme amacını ve verilerimin amaca uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, iii. Yurt içinde veya dışında  kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, iv. Kişisel verilerimin eksik/yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme, v. Kanun kapsamında kişisel verilerimin silinmesini/yok edilmesini isteme, vi. Düzeltme, silinme ve yok edilme şeklinde sayılan haklarım uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, vii. Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, viii. Kişisel verilerimin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi halinde zararımın tazminini isteme haklarımın olduğunu ve bunlara ilişkin taleplerimi noter üzerinden iletebileceğimi bildiğimi

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ticari Elektronik İletilere İlişkin Muvafakat

Uygulama’yı sağlayan Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri A.Ş. (“TTECH”)’nin, iştirak/grup şirket ilişkisinde bulunduğu şirketler ve iş ortaklarının ürün ve hizmetlerine ilişkin her türlü reklam, tanıtım ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait elektronik iletilerinin (telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri), Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca tarafıma her türlü mecradan ulaşmasına muvafakat ederim.